A projekt rövid ismertetése

Az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával, a Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló projekt fő célja az árvízvédelmi biztonság növelése a meglévő töltések fejlesztésével, magasításával és erősítésével, az árvízi kockázat csökkentése a Felső-Tisza vidékén élő emberek és javaik védelme érdekében.
A beruházással a Tisza és Batár folyók mentén csökken az árvízi elöntések kockázata, nő az árvízi biztonság, a 2001. évi árvíznél 1 méterrel magasabb árvizek is biztonsággal levezethetők.
A tervezett fejlesztés 6 település (Milota, Tiszacsécse, Tiszabecs, Tiszakóród, Uszka, Magosliget) közigazgatási területén valósul meg, védőhatása azonban a Tisza-Túr közti teljes területet érinti.

Tervezett főbb beavatkozások

A fejlesztés összhangban van az érvényben lévő jogszabályokkal és a legfrissebb szakmai irányelvekkel, illeszkedik a Tisza-völgyi árvízvédelmi fejlesztési programhoz és a 2013-ban elfogadott Magyar-Ukrán árvízvédelmi koncepcióhoz.
A fejlesztés műszaki szükségességét a vonatkozó 74/2014. (XII. 23.) BM rendeletben meghatározott mértékadó árvízszint, valamint a folyók árvízvédelmi fővédvonalainak magassági biztonsága indokolja.

A fejlesztés céljai

A projekt műszaki tartalma összefoglaló jelleggel

Batár bal parti töltés fejlesztése 6,14 km hosszon Tiszabecs és Magosliget között,

Projektinformációk

Kedvezményezett neve:

Országos Vízügyi Főigazgatóság
Elérhetőségei:
Postacím: 1012 Budapest, Márvány utca 1/D.
Telefon: +36 1/ 225-44-00
Honlap: www.ovf.hu

Konzorciumi partner:

Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság
Elérhetőségei:

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 19.
Postacím: 4401 Nyíregyháza, Pf. 14.
Telefon: +36 42/502-200
Fax: +36 42/502-202
Honlap: www.fetivizig.hu
E-mail: szamosf@fetivizig.hu


Szerződött támogatás összege: 13.612.848.700 Ft
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.4.0-15-2015-00006